Známá bezdomovkyně má soudní zákaz pobytu na území Mladé Boleslavi

Známá postava, bezdomovkyně, která se usadila u výměníku v Pezinské ulici, už v Mladé Boleslavi pobývat nesmí. Tato jednasedmdesátiletá žena, která zaměstnávala denně městskou policii i firmu Compag a pohoršovala kolemjdoucí, má soudem nařízený dvouletý zákaz pobytu na území města. Na tom, aby se povedlo přimět tuto ženu ulice Mladé Boleslavi opustit, spolupracoval dlouhodobě odbor bezpečnosti a prevence kriminality a sociální odbor se státní i městskou policií.


„Mám radost, že se podařilo celou věc dostat až k soudu, který následně vydal takového rozhodnutí. Spolupráce na uvedené úrovni bude dále pokračovat a osoby, které budou opakovaně porušovat svým jednáním a chováním nastavená pravidla, budou v mezích zákonu postihována,“ okomentoval výsledek nesnadného procesu vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality Vladislav Král.

Zmíněná bezdomovkyně totiž odmítala ulici několik let opustit a navíc byla i agresivní, v teplých měsících pak pohoršovala okolí tím, že se procházela nahá, často špinavá od vlastních výkalů, i historickým centrem města. Žena zjevně trpí psychickou poruchou, nicméně pomoc vytrvale odmítala a svéprávnosti zbavena nebyla, proto bylo velmi složité nalézt řešení. Svůj nahromaděný „majetek“ z kontejnerů a popelnic navíc před úklidovou četou neváhala bránit násilím, a byla schopná shromáždit do pár hodin novou haldu odpadků. Nyní by si měli obyvatelé Pezinské ulice konečně oddychnout.

ZDROJ: mb-net.cz