Vytížené úseky dálnice D10 se dočkají opravy

Na páteřní komunikaci D10 začaly opravy poškozených asfaltových vrstev. Společnost USK zde pracuje na opravách veškerých poškození způsobených hustým provozem. Firma USK vysoutěžila zakázku vypsanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na opravu povrchů silnic a dálnice společně několika dalšími subjekty.


Společnost USK tak na dálnici D10 v úseku od Svijan do Prahy bude v příštích třech letech opravovat místa, která vykáží deformace. Jde především o vyjeté koleje, takzvané divoké spáry a trhliny, rozvětvené praskliny, síťový rozpad i drobné výtluky.


Monitoring oprav prostřednictvím GPS


Většina oprav asfaltových vrstev probíhá s pomocí nejmodernější techniky. ŘSD může veškerý postup prací monitorovat prostřednictvím GPS a kontrolu zajišťují jeho pracovníci. Vzhledem k obrovské intenzitě dopravy na dálnici, která je v určitých úsecích srovnatelná s dopravou na dálnici D1, budou všechny práce probíhat za omezeného provozu. To zvyšuje nároky na zaměstnance společnosti USK v oblasti bezpečnosti práce.


„Oprava je organizačně náročná – silničáři se musí „trefit“ do vymezených časových oken a minimálně tak omezit řidiče,“ vysvětluje jednatel společnosti Jan Horák a doplňuje: „Těší nás, že se USK může podílet, díky dlouholetým zkušenostem a úspěchu ve veřejné soutěži, na opravě tak zásadní silnice.“


Oprava dálnice D10 je součástí objednávky na rekonstrukci dalších páteřních silnic v kraji – jako je komunikace I/16 v úseku Dolní Bousov – Mělník či I/38 v oblasti Mladá Boleslav – Hlínoviště. Na komplexní zakázce pracuje společnost USK společně s dalšími firmami.