V Mnichově Hradišti byla odhalena socha Václava Budovce z Budova