V Mladé Boleslavi začne výstavba domova se zvláštním režimem

Město Mladá Boleslav zahájí v areálu domova seniorů v Olbrachtově ulici během srpna výstavbu domova se zvláštním režimem. Prostory pro tuto sociální službu vzniknou zřízením nástavby na stávající terase mezi domovem seniorů a domem zvláštního určení v bývalých Žižkových kasárnách. Nové oddělení bude mít kapacitu 18 lůžek a bude technicky i personálně propojeno se stávajícím domovem seniorů, informují o tom webové stránky města.

„Zvláštní režim znamená zvýšenou péči o lidi s prokázanou demencí. Má svá specifická pravidla, je například uzamykatelný, aby se klienti neztratili, a péče je zajištěna větším počtem personálu,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Miroslava Kašpárková. Zařízení tohoto typu chybí nejen přímo v Mladé Boleslavi, ale i v okolním regionu. Kraj zajistí personální obsazení nového oddělení, včetně jeho mzdových i provozních nákladů.

Celkové náklady na tuto investici činí 36 256 453,82 Kč, město Mladá Boleslav od Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo dotaci ve výši 15 075 012 Kč.

foto: mb-net.cz