V Mladé Boleslavi je první z plánovaných SOS hlásek

Mladá Boleslav má první stojan, který má pomoci ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města. Nachází se v areálu Městského stadionu. Co tento stojan vlastně umí? Pomáhá při řešení naléhavých problémů. Je osazen čtyřmi kamerami, které zabírají okolí v úhlu 360 stupňů. Jsou vybaveny nouzovým tlačítkem, po jehož stisknutí se lze spojit s operačním střediskem městské policie. Tím se spustí i kamerový systém, přes který obsluha systému na městské policii vidí volajícího. Po zjištění konkrétního problému může městská policie odemknout hlásku, v jejíchž útrobách jsou dvě lékárničky, jeden automatický defibrilátor a dva hasící přístroje. Mezitím už městská policie zajistí vyslání odpovídající složky IZS, protože SOS hláska slouží pouze k poskytnutí fundované první pomoci. Každé odemčení spodní části hlásky znamená výjezd městské policie, která musí schránku opět zamknout.

Tato hláska je aktuálně ve zkušebním provozu. Do konce září, případně do poloviny října, se má ve městě instalovat dalších devět těchto zařízení. Zbylých 13 hlásek bude instalováno na vybraná místa v příštím roce.

Foto: mb-net.cz