V Bezděčíně pokračuje rekonstrukce vozovky v ulici Pražská

V Pražské ulici pokračuje rozsáhlá rekonstrukce vozovky a výstavba chodníku s cyklostezkou podél hlavní komunikace směrem k dálnici. Časový harmonogram oprav vozovky se protáhl kvůli rekonstrukci kanalizační, vodovodní a plynové sítě. Uzavírka je v jednom směru a doprava je řízena semaforem, nebo dělníky v oranžových vestách. Zejména při řízení dopravy semafory tu dochází k častým hádkám mezi řidiči.


V průběhu letních prázdnin dojde k hlavní úpravě největší části komunikace, která si vyžádá úplnou uzavírku. Časový harmonogram je závislý na další rekonstrukci, která probíhá v Jičínské ulici U Olympie, což je další nájezd na dálnici D10. Na podzim tohoto roku by se měla doprava vrátit opět do normálního stavu.

Mezi Řepovem a Olympií se má pracovat do 9. srpna

Pátá etapa rekonstrukce silnice I/16 začala 25. 7. směrem od úrovňové křižovatky u OC Olympia k úrovňové křižovatce Řepov. I zde v rámci prací dochází k frézování stávajících asfaltových vrstev, recyklaci za studena, pokládce podkladní, ložní a obrusné asfaltové vrstvy, včetně spojovacích postřiků v tloušťkách a specifikaci dle diagnostiky komunikace. Dále dojde k očištění a dosypání nezpevněných krajnic, opravě odvodnění a obnově VDZ plastem. Harmonogram prací je stanoven tak, aby byl kompletně zrekonstruovaný úsek předán do užívání nejpozději 9.8., tedy v den předcházející zahájení výroby. Například pro obyvatele Řepova je situace velmi nepříjemná, protože nemohou využívat žádnou krátkou objízdnou přes Jemníky.