Také policisté v Mnichově Hradišti kontrolovali ubytovny – nezaznamenali trestnou činnost

Policisté z Mnichova Hradiště připravili bezpečnostní opatření zaměřené na kontrolu ubytoven a v nich žijících osob. Jednalo se o druhé opatření v pořadí, první kontroly ubytoven proběhly v úterý 21. září v Mladé Boleslavi a Nové Vsi – Branžeži.

Kontroly proběhly v součinnosti s Cizineckou policií Mladá Boleslav a Městskou policií Mnichovo Hradiště a policisté během tohoto opatření zakontrovali 6 ubytovacích zařízení, 52 osob a jedno motorové vozidlo.

Při kontrolách se zaměřili na to, zda se v ubytovnách nenachází osoby, které jsou vedené v celostátním pátrání, a také na to, zda cizinci mají platné doklady opravňující je k pobytu na území České republiky, ale i na to, zda provozovatelé ubytoven plní řádně povinnosti, které jim ukládá zákon.

Ani v jednom případě policisté u cizinců problém s doklady, nebo s povolením k pobytu nezjistili a nezaznamenali ani žádné jiné přestupkové jednání nebo trestnou činnost. Lze tedy konstatovat, že celé bezpečnostní opatření proběhlo v naprostém pořádku.