Středočeský kraj bude v příštím roce hospodařit s téměř 33,5 mld.

Středočeský kraj plánuje v příštím roce hospodaření s 33,42 miliardami korun. Propad daňových příjmů očekává oproti roku 2019 o dvě miliardy korun. „Hledáme úspory tam, kde to je možné“, řekla hejtmanka Petra Pecková. Zapojit bude nutné veškeré rezervy, plánovaný rozpočet není dlouhodobě udržitelný a lze ho takto nastavit pouze jednou, řekl hejtmančin náměstek Věslav Michalik. Rozpočet ještě musí schválit na prosincovém zasedání zastupitelé.