Schválený rozpočet pamatuje v Mladé Boleslavi na řadu důležitých investic

Mladoboleslavští zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2021. Město bude hospodařit s částkou 1,3 miliardy korun. „Rozpočet Mladé Boleslavi je v posledních letech sestaven tak, že na investice a velké opravy směřuje zhruba třetina z veškerých plánovaných příjmů. Tento trend jsme pro letošní rok chtěli dodržet, přestože příjmy města budou určitě nižší. Na investice však i v této složité situaci půjde zhruba 35 procent,“ uvedl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.
„Vzhledem k předpokládaným nižším daňovým příjmům bylo při přípravě rozpočtu nutné se pokusit o co nejvýraznější snížení běžných neinvestičních výdajů města. Samozřejmě by bylo jednodušší pokrátit investice a velké opravy, to by ovšem znamenalo zpomalení rozvoj města, a to jsem nechtěl,“ dodal primátor Nwelati.

Rozpočet je koncipován jako schodkový, přičemž schodek činí 173.880,50 tis. korun. Co se týká investic, město plánuje například výstavbu centra péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, vybudování výdejny jídel v Domově pro seniory U Penzionu, bezbariérovost 5. základní školy, výměnu oken na budově 3. základní školy, hygienické zázemí na debřské škole, družina na 8. základní škole, víceúčelové hřiště v Čejeticích a také řešení výstavby městských bytů.

Jak se píše na webu města, dokončena by měla být také rekonstrukce bazénu v sokolovně, dojde k zahájení zateplení Domu kultury a samozřejmě ani letos nebude chybět řada velkoplošných oprav ulic a chodníků, namátkou například Jilemnického, Nádražní, Vodárenská, Nezvalova, Borova, Regnerova a tak dále. Celkem je v rozpočtu více než 100 různých investičních akcí.