Vyhledat

Záchytka v Mladé Boleslavi měla zase o něco více klientů

V roce 2019 bylo na záchytné stanici při Klaudiánově nemocnici umístěno celkem 435 klientů – to je o 15 lidí více než v předešlém roce (v roce 2017 to bylo 396 lidí, 2016 - 408, 2015 - 375 a v roce 2014 - 289 lidí). Z celkovéhopočtu 435 klientů se jednalo o 384 mužů a 51 žen. Lidí s českou státní příslušností 296 (384 mužů a 51 žen). Cizinců bylo v roce 2019 139 (129 mužů a 10 žen). 78krát sem byli umístěni lidé s trvalým pobytem v Mladé Boleslavi a opakovaně tuto službu využilo nedobrovolně 75 lidí (muži 72krát a ženy 3krát). V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí oblastní nemocnice Mladá Boleslav Hana Kopalová.


V Mladé Boleslavi při Klaudiánově nemocnici funguje protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice od roku 2008. V roce 2019 měla tři lůžka a provoz je pouze v noci od 19.00 do 7.00 hodin. Klient za noční pobyt zaplatí 3000 korun (cena se nebude měnit ani v roce 2020). Nadále platí, že ne vždy jsou klienti ochotni či schopni tuto částku zaplatit. Za rok 2019 tak klienti za svůj pobyt na mladoboleslavské záchytce dluží celkem 969.200 korun.


Klaudiánova nemocnice v roce 2019 do této protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice investovala více než 7 milionů korun. Na tuto modernizaci poskytl nemocnici dotaci Středočeský kraj téměř 6 milionů korun. Vybudovány byly moderní prostory, které splňují požadavky aktuálně platné legislativy, a především zajistí bezpečnost a ochranu zdraví klientů a standardní pracovní podmínky pro personál záchytky. V rámci investice muselo dojít k přemístění původní šatny řidičů a k dispoziční úpravě celých prostor.


0 zobrazení