Vyhledat

V Bělé pod Bezdězem dočasně zřízeno středisko se zvláštním režimem

Z důvodu preventivního opatření pro předcházení šíření onemocnění COVID-19 mezi zaměstnance Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a spolupracujících orgánů, včetně příslušníků Policie České republiky a samozřejmě také z řad cizinců i žadatelů o mezinárodní ochranu, došlo v zařízení Bělé-Jezové ke zřízení dočasného střediska se zvláštním režimem.

Zařízení v Bělé pod Bezdězem doposud fungovalo v duálním režimu jako zařízení pro zajištění cizinců a pobytové středisko a nyní bude v případě potřeby a v souladu s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR, jako jedno z preventivních opatření ochrany veřejného zdraví, sloužit jako přijímací středisko se zvláštním režimem. Do tohoto uzavřeného zařízení budou umísťováni všichni nově zajištění cizinci a noví žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří zde pod dohledem zaměstnanců Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra a cizinecké policie budou muset setrvat po dobu nezbytně nutnou k vyloučení nákazy a provedení příslušných zdravotních testů. Hlavním důvodem zřízení tohoto zařízení je výhradně preventivní a nebude určeno nemocným cizincům.Foto: Správa uprchlický zařízení ministerstva vnitra

0 zobrazení