Vyhledat

V Klaudiánově nemocnici začala rekonstrukce pavilonu za téměř 100 milionů!

Klaudiánova nemocnice slavnostně zahájila poslední etapu revitalizace a modernizace pavilonu č. 4. Stavební práce si vyžádají celkem 99 098 897 Kč včetně DPH, nemocnice bude tuto investiční akci financovat z úvěru. Na zateplení budovy se podařilo získat dotaci ve výši 3,9 milionu Kč od Státního fondu životního prostředí.


Klaudiánova nemocnice začala s prvními kroky již v roce 2018: vybudovány byly nové ambulance kožního oddělení, které byly původně mimo areál nemocnice v poliklinice Modrá hvězda, vznikly nové administrativní prostory pro oddělení zdravotních pojišťoven, personální a mzdové oddělení. Náklady na tuto první etapu byly vyčísleny na 22 538 656 Kč včetně DPH (2,6 milionu Kč poskytl formou dotace Středočeský kraj). Celkové investiční náklady na revitalizaci a modernizaci pavilonu č. 4 budou včetně vybavení 127 687 554 Kč včetně DPH.


Modernizace se dotkne například rehabilitačního oddělení. Opraveny a zmodernizovány budou ambulantní prostory, které musí být dočasně přesunuty do náhradních ambulancí, a lůžková část. Stávajících dvacet lůžek bude rozšířeno o devět. K zásadní změně dojde přestěhováním oddělení následné péče.


Další novinkou bude v pavilonu č. 4 hematologický stacionář hematologicko-transfuzního oddělní. Ten byl zřízen v mladoboleslavské nemocnici již v roce 2008, ale doposud neměl vlastní prostory. V současné době je hematologická léčba aplikována na interním oddělení. Vybudování stacionáře umožní nemocnici rozšíření portfolia centrových léčiv, která jsou na tomto oddělení podávána. Oddělení bude také moci ošetřit větší počet hematoonkologických pacientů, kteří vyžadují aplikaci chemoterapie.


Pavilon č. 4 byl vybudován v 80. letech 20. století. Jedná se o panelovou stavbu, která má dnes již zcela nevyhovují stavebnětechnický stav. Budova nesplňuje požadavky moderní budovy zdravotnického zařízení. Navíc byla téměř čtyři patra této budovy vystěhována po dostavbě nové interny. Do současnosti v budově fungovalo rehabilitační oddělení, kožní ambulance, oddělení zdravotních pojišťoven, personální a mzdové. Také zde sídlila dětská skupina Žabičky pro děti zaměstnanců nemocnice. Ta byla v loňském roce přesunuta do opravených prostor v budově nemocnice v ulici Boženy Němcové.0 zobrazení