Vyhledat

Obyvatelé Kosmonos nadále razantně odmítají stavbu velkých hal

Také po setkání s developerem Petrem Dědkem odmítají obyvatelé Kosmonos stavbu čtyř obrovských logistických hal na území města. Jasně to dalo najevo asi sto lidí, kteří se poslechli argumenty developera z Vrchlabí (firma D+D Real). Na jeho tvrzení, že haly budou pro Kosmonosy přínosem, reagovali smíchem, výkřiky, úsměšky či racionálními argumenty proti. Řada obyvatel Kosmonos nemá k firmě D+D důvěru. Právě tato firma postavila jednu z největších černých staveb v republice v roce 2009 v Pardubicích a teprve dodatečně si ji nechala legalizovat. Předsedkyně sdružení Klenice Milada Vrbová při jednání poukázala na to, že při stavbě hal na území Kosmonos v letech 2012-2014 firma D+D nedodržela podmínky výstavby.


Během jednání zastupitelstva Petr Dědek podal návrh, aby další jednání o záměru stavby hal probíhala i na zasedáních Rady města. To zástupci Petičního výboru odmítli s tím, že by to bylo v přímém rozporu s usnesením zastupitelstva z 30. října 2019, že se zástupci firmy D+D se povedou pouze veřejná jednání na zastupitelstvu za přítomnosti veřejnosti a médií. Průběh jednání a reakce některých zastupitelů či radních vyvolaly u mnoha přítomných občanů otázku. Stojí představitelé města, kteří se při říjnovém zastupitelstvu ztotožnili s názorem, že stavbu hal nechtějí, za občany, nebo se snad nějakým způsobem snaží hájit zájmy firmy D+D? Petiční výbor stále trvá na tom, že výstavbu hal odmítá. Ti, kdo nesouhlasí se záměrem stavby hal, mají až do úterý 10. prosince možnost podepsat petici. Tu doposud podepsalo 1615 lidí, z toho 819 občanů Kosmonos včetně osmi zastupitelů města. Petiční archy budou předány ještě před konáním zastupitelstva,které se uskuteční ve středu 18. prosince od 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Kosmonosích.
0 zobrazení