Vyhledat

Jak je na tom Mladá Boleslav s kriminalitou? A kolik je ve městě lidí bez domova?

Městská policie denně řeší stížnosti na bezdomovce od obyvatel města. Občané volají na linku 156, kde si stěžují například na veřejné pohoršování, kdy osoby jsou ve velmi podnapilém stavu, znečišťují veřejná prostranství močením, odhazují prázdné PET lahve nebo nedopalky od cigaret. Bezdomovci také obtěžují kolemjdoucí žebráním, které je v rozporu s městskou vyhláškou. V Mladé Boleslavi je aktuálně zhruba 180 lidí bez domova. Hlídky se při pochůzkách snaží, aby po sobě lidé bez domova uklízeli. Problém je ale v tom, že prakticky hned, jak se vyřeší jeden nepořádek po bezdomovcích, hned se objeví někde další.


Co se týká kriminality, Mladá Boleslav aktuálně dosahuje běžného celorepublikového průměru. Horší je to ovšem s vnímáním bezpečnosti mezi samotnými obyvateli. V tomto směru je ukazatel na bodu mrazu.


Město se nadále snaží naplnit stav strážníků městské policie i Police ČR. Od prvního února například nastoupilo do služby v regionu dalších osm příslušníků, kteří jsou čerstvými absolventy ročního kurzu základní odborné přípravy. Tito policisté zde budou tři měsíce, po skončení stáže nastoupí policisté noví. Ve službách města dále pracuje celkem osm asistentů prevence kriminality.


Mladá Boleslav připravuje také instalaci tzv. City SOS hlásek na 23 místech. Tento stojan, připomínající např. parkovací automat, je osazen 4 kamerami, které zabírají okolí v úhlu 360 stupňů. Jsou vybaveny nouzovým tlačítkem, po jehož stisknutí se lze spojit s operačním střediskem městské policie. Tím se spustí i kamerový systém, přes který obsluha systému na městské policii vidí volajícího. Po zjištění konkrétního problému či krizového stavu může městská policie odemknout hlásku, v jejíchž útrobách jsou dvě lékárničky, jeden automatický defibrilátor a dva hasící přístroje. Mezitím už městská policie zajistí vyslání odpovídající složky IZS, protože SOS hláska slouží k poskytnutí fundované první pomoci.
0 zobrazení