Neurologické oddělení Klaudiánovy nemocnice získalo certifikát od Evropské organizace

Neurologické oddělení Klaudiánovy nemocnice získalo další mezinárodní certifikát. Tentokrát od Evropské organizace, která monitoruje péči o pacienty s mozkovou příhodou. „Tím se nám potvrdilo, že jsme dobří v mnoha měřených parametrech této péče a také je to záruka kvality péče na našem oddělení podle evropských standardů. Je to něco jako, když máte na benzínové pumpě potvrzení o kvalitě paliv, třeba od německého autoklubu,“ dodává primář oddělení Martin Koutný.

Letošní rok ale přinesl i další novinky: například mladoboleslavské neurologické oddělení nově navázalo větší spolupráci v Nemocnicí Na Homolce v rámci iktové péče. S touto nemocnicí se sice spolupracovalo již delší dobu, ale až nyní byla tato spolupráce oficiálně potvrzena. „Hlavní přínos vidím v profesionálním jednání na obou stranách, což se již nyní kladně projevuje v kvalitě péče, zejména v nezbytném časovém faktoru, který hraje u těchto klientů hlavní roli. Podstatné jsou také letité dobré osobní vztahy,“ dodává primář Koutný. Výhodou například také je, že lékaři mladoboleslavské neurologie na Homolce nějaký čas pracovali a nadále se tam vzdělávají. V mnoha případech také pomáhá autorita významné nemocnice s péči na špičkové úrovni. „Jsme středočeská nemocnice s vazbami na pražská pracoviště. Díky tunelu Blanka máme až neuvěřitelné dojezdové časy přímo na sál k provádění rekanalizační léčby, vazbu na neurochirurgii, zkušenost a profesionalitu. Cokoliv jiného pro mne nemá význam, v akutní neurologii totiž není pro nějaké místní improvizace místo,“ zdůrazňuje dále Koutný.

V ambulantní péči se pacienti mohou setkat také s drobnou novinkou: páteční odborné poradny se nově kromě epileptiků věnují i dalším klientům s jinými záchvatovými stavy. Na další rozšíření ale bohužel chybí lékaři neurologové. Právě s nedostatkem těchto lékařů se mladoboleslavské oddělení potýká již delší dobu. Ačkoliv podle primáře Koutného v současnosti v Mladé Boleslavi přibylo velké množství nových neurologických ambulancí. „Problém je v jejich vytíženosti a také v indikacích neurologických vyšetření. V mnoha případech jsou tato pracoviště doslova zahlcena stavy, které mají s oborem neurologie pramálo společného. Pak kapacity logicky chybí. Co se týká naší nemocniční péče jsem poněkud skeptický a vidím jako nereálné, že by došlo k nějakému zásadnímu navýšení počtu neurologů. I do budoucna nám nezbude, než se soustředit na lůžkovou péčí standardní i intenzivní, elektrofyziologii, provozování odborných poraden a především výcvik mladých lékařů,“ uzavřel primář Koutný.