Na Štěpánce se už příští týden budou kácet suché stromy

V mladoboleslavském parku Štěpánka začne příští týden další fáze kácení především suchých a provozně nebezpečných dřevin. Na základě už vydaných platných povolení bude pokáceno 310 dřevin. Dále bude pokáceno zhruba 50 kusů suchých dřevin podlimitních, na které se nevztahuje povolovací povinnost. Park bude i nadále otevřen, ale vždy bude uzavřena ta část, kde bude probíhat kácení. Je proto potřeba při pohybu v parku dbát osobní bezpečnosti. Stovky stromů přitom bylo nutné pokácet už v minulém roce. Odborná firma následně v parku po pečlivém výběru lokalit postupně vysázela větší stromy z okolních lesů. Dosazují se především vhodné druhy listnatých stromů a v menší míře odolnější jehličnany, ale na vytipovaných místech také ozdobné keře.