Mladoboleslavští policisté kontrolují zastávky i restaurace

Mladoboleslavští policisté se nyní ještě více zaměřují na kontroly dodržování vládních opatření, zavedených vzhledem k nepříznivému vývoji šíření nákazy onemocněním Covid-19. Většina občanů se sice chová zodpovědně a nařízení dodržuje, najdou se ovšem i jedinci, kteří je neakceptují a právě k těm se přistupujeme přísněji a důrazněji, zejména s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob.


Policisté kontrolují například nově zavedenou povinnost používat roušky na zastávkách MHD, na autobusových a vlakových nádražích a zaměřují se na kontrolu provozoven stravovacích služeb nebo na zákaz shlukování většího počtu lidí na veřejnosti.

V případě, že narazí na jednání, které není v souladu s vládním nařízením, mají možnost podezření z přestupku oznámit příslušnému správnímu orgánu, nebo věc vyřešit na místě v příkazním řízení pokutou až do výše 10 tisíc korun.