Mateřinka v Benátkách je uzavřena do 27. října

O uzavření odloučeného pracoviště Poupátka a Pampelišky rozhodla Krajská hygienická stanice. Důvodem je zhoršení epidemiologické situace v okrese Mladá Boleslav a dále to, že na škole došlo k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 a nařízení karantény více jak u 30 procent pedagogických pracovníků a dětí. Riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy je tak natolik velké, že by další provoz školy představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví. Na Mladoboleslavsku je ke čtvrtečnímu dni už celkem 1141 lidí s nákazou koronavirem. Roste také počet uzdravených – těch je 598.