LIDÉ


David Klesa
Roman Klesa
Petra Olekšáková

Lukáš Náhlovský

Barča Sofínová

Silvie Matičková

Marie Sobotková

Vláďa Jaroš

Jiří „Štěpo“ Štěpánek

Michal Karabin – obchodní ředitel

Filipína Šubrová

Tomííno