Klaudiánova nemocnice poprvé zavedla pacientovi kardiostimulátor

Pacienti z Mladoboleslavska, jejichž srdce potřebuje kardiostimulátor, již nemusí jezdit do Prahy nebo do Liberce. V Klaudiánově nemocnici bylo implantováno pacientovi poprvé toto zařízení. Tento první výkon provedl prof. MUDr. Petr Neužil z Nemocnice Na Homolce se svým týmem. Celému výkonu přihlížel personál interního oddělení Klaudiánovy nemocnice, který bude další implantace provádět. Ten se již zaškolil na zmíněné pražské nemocnici. Kardiostimulátor je elektronické zařízení, které u pacienta nahrazuje jeho srdeční rytmus v případě, kdy srdeční frekvence je pomalá nebo dochází k významné převodní poruše.

„Jak jsem očekával, výkon byl pravým koncertem – ukázala se síla sehraného týmu. Na této první naší implantaci se také podílely firmy dodávající kardiostimulátory a další vybavení k provádění těchto výkonů. V našem případě to byly firmy Medtronic, Biotronik a Abbott – Cardion. Všem zúčastněným za to patří velký dík,“ dodává primář interního oddělení Martin Polák s tím, že tento výkon je pro toto oddělení i nemocnici velmi významný.

Interní oddělení předpokládá, že v roce 2022 bude zavedeno cca sto kardiostimulátorů. Do budoucna ale tento počet výrazně poroste – přibydou pacienti z širší spádové oblasti. Podle primáře Poláka bude výkonů také přibývat díky stárnutí populace. Implantace kardiostimulátoru přitom není limitována věkem a je v mnoha případech život zachraňujícím výkonem.

Otevření kardiostimulačního centra v Mladé Boleslavi znamená, že se nemocnice zařadila mezi několik takových center ve Středočeském kraji. „Díky tomu nebudeme muset pacienty transportovat do jiného zdravotnického zařízení, ale výkon provedeme v Mladé Boleslavi – o indikacích k zavedení kardiostimulátoru budou rozhodovat lékaři interního oddělení. Bude to tedy pro všech stránkách pro pacienty komfortnější,“ dodává Polák.

Do konce roku budou probíhat tyto výkony ve zkušebním režimu, kdy interní oddělení bude vylaďovat provedení podle týmu profesora Neužila. Implantace kardiostimulátoru bude prováděn pod vedením primáře Martina Poláka, který již má licenci v oboru trvalá kardiostimulace (zkušenosti v tomto oboru získával od roku 1987 v Oblastní nemocnici Příbram). Klaudiánova nemocnice samozřejmě bude nadále spolupracovat s chirurgickým oddělením, s Kardiocentrem v Liberci a kardiocentrem Nemocnice na Homolce. V případě přání pacientů také s IKEM, Fakultní nemocnicí na Vinohradech či s II. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice.

Cílem primáře Martina Poláka je postupně vychovat další kolegy pro mladoboleslavské kardiocentrum tak, aby bylo plně funkční po celý rok. „Provoz kardiostimulačního centra vyžaduje jisté organizační změny na našem oddělení, především plánování výkonů, v ošetřovatelské péči, ale také aktivní přístup nás lékařů k problematice implantací. Otevření centra způsobilo, že nezdravotnický personál má novou aktivitu, pro kterou se nadchl – pro fungování je to nesmírně důležité! Příkladem pro sestry je právě sehranost týmu z Nemocnice na Homolce, kde se zúčastnily výkonů a kde se s nimi podělily setry i lékaři o jejich zkušenosti,“ vysvětlil.