Klaudiánova nemocnice má nový denzitometr na vyšetření kvality kostí

Klaudiánova nemocnice pořídila nový přístroj pro vyšetření kostí – takzvaný celotělový denzitometr HOZIZON W. Přístroj bude vyšetřovat klienty s podezřením nižší kvality kostí. Ročně se bude jednat o tisíce pacientů.

„Přístroj je určen pro vyšetření minerální denzity kostí v jednotlivých místech i celém těle. Lze hodnotit, jak poměry ke zdravé populaci, tak predikci komplikací metabolických změn skeletu. Dále je schopen analyzovat svalovou a tukovou hmotu a její podíl a rozložení,“ vysvětluje primář RTG oddělení MUDr. Jan Täubner. Přístroj má pevné rameno se 128 detektory. Výsledek vyšetření hodnotí zejména lékař se specializací na kostní metabolismus (v případě Klaudiánovy nemocnice lékař v osteocentru), na výživu, gynekolog případně ortoped v souvislosti se základním onemocněním. Dále lze na přístroji sledovat i kalcifikace břišní aorty.

Podle lékaře osteocentra MUDr. Mojmíra Koščála k hodnocení stavu pacienta patří anamnéza, klinické a laboratorní vyšetření a zobrazovací metody. „V rámci těchto metod je kostní denzitometrie jediné možné vyšetření, které dokáže odhalit osteoporózu. V praxi se často setkáváme s popisem osteoporózy od radiologů ze snímku skeletu – toto hodnocení je ale subjektivní a je výrazně ovlivněno technikou snímku a neumožnuje porovnání s věkovými normativy. Kostní denzitometrie je zásadní metodou pro stanovení rizika zlomenin, stanovení diagnózy osteoporózy, a i možnost úhrady léčby osteoporózy z veřejného zdravotního pojištění Základní denzitometrickou technikou je DXA – dvoufotonová rentgenová absorpcimetrie,“ dodává MUDr. Koščál.

Toto vyšetření je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Předepsat ho může lékař, který má pacienta v péči pro kostní chorobu, dále může být dán požadavek od revmatologa, dětského revmatologa a dalších odborností – ortopedie, traumatologie, vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské gynekologie a endokrinologie. „Nejčastěji se k nám dostanou pacientky z gynekologické ambulance – při stanovení rizika osteoporózy u postmenopuazálních žen, které mají ještě jiné další rizikové faktory, jako jsou kouření, dědičnost, věk nad 65 let, bolesti zad, imobilizace, poruchy štítné žlázy atd. Dále pacientky nad 65 let, ženy po hormonální léčbě, pacienti užívající kortikoidy nebo pacienti po zlomenině při minimální nebo neadekvátní úrazové síle,“ vyjmenoval dále MUDr. Koščál.

Vzhledem k tomu, že denzitometr odhalí kvalitu kostí, může odhalit osteoporózu, které se často říká tichá epidemie. „Epidemie proto, že postihuje celý rozvinutý svět – tedy země, kde se lidé dožívají vyššího věku, čímž také trpí osteoporózou. Je to onemocnění, při němž dochází k úbytku kostní hmoty – tiše, nenápadně, zpočátku bez varovných příznaků. Kosti jsou ale vlivem osteoporózy křehčí a snáze dochází ke zlomeninám,“ vysvětluje Koščál.

Smyslem léčby osteoporózy je tak udržet množství a kvalitu kostní hmoty, aby se zabránilo zlomeninám. Základem léčby jsou dietní a režimová opatření – přiměřený příjem vápníku a vitaminu D a přiměřená fyzická zátěž. Hustota kostní denzity není neměnný stav. Podle Koščála si však nelze myslet, že lze osteoporózu zcela vyléčit: lze jen zastavit její progresi. Terapie musí být komplexní, vyžaduje trpělivost – proto je důležitá prevence, včasné rozpoznání rizikových pacientů.

Denzitometr najdou pacienti v Klaudiánově nemocnici na RTG oddělení na vyšetřovně mezi magnetickou rezonancí a skiaskopickým přístrojem. Na vyšetření je nutné se předem objednat. Na samotné vyšetření je třeba mít žádanku od ošetřujícího lékaře. Kontraindikací je těhotenství a použití kontrastních látek (např. na CT) v posledních 7 dnech. Vyšetření celkově trvá cca 20 minut. Vyšetření probíhá vleže na stole přístroje s odložením všech kovových předmětů ve vyšetřovaném poli a rameno nad pacientem pouze přejede nad vyšetřovanou oblastí bez kontaktu s pacientem. Vyšetření je tedy zcela bezbolestné.