FOTO: Dnes byla otevřena zrekonstruovaná poliklinika v Benátkách nad Jizerou

Město Benátky nad Jizerou úspěšně dokončilo rekonstrukci své polikliniky, kde má Klaudiánova nemocnice řadu ambulancí. Opraveny byly kompletně vnitřní prostory. Zastupitelé Benátek navíc schválili finanční dar 4 miliony korun pro Klaudiánovu nemocnici na zakoupení nového RTG přístroje.

V lékařských ordinacích, čekárnách, chodbách a sociálním zázemí byly demontovány zařizovací předměty a vybavení, strženy podlahové krytiny. Proběhla kompletní výměna elektrorozvodů a datových rozvodů, kanalizačního a vodovodního potrubí. Vznikly nové sádrokartonové podhledy, obklady, dlažby a PVC. Vyměněny byly všechny dveře. Původní nákladní výtah byl nahrazen novým typem výtahové kabiny, která vyhovuje současným požadavkům.

V benátecké poliklinice tak dojde k postupné obnově provozu všech ambulancí. Naplno budou fungovat od října. Klaudiánova nemocnice v této poliklinice provozuje RTG a tyto ambulance: chirurgie, ortopedie, urologie, plicní a interní. V Benátkách také nadále zůstávají odběry krve, které najde veřejnost v přízemí ve vedlejší budově s oční ambulancí. Provoz je zde v pondělí, středu a pátek od 6 do 11 hodin.