Dárci krve a plazmy si mohou nechat zdarma zjistit protilátky na covid-19

Klaudiánova nemocnice od října nabídne dárcům krve a plazmy další benefit. Nově si mohou nechat vyšetřit svou krev zdarma na protilátky na covid-19. Této možnosti mohou využít jednou za šest měsíců. Benefit platí pro pravidelné dárce, tedy pro ty, kteří již byli minimálně dvakrát za posledních dvanáct měsíců v nemocnici darovat. Prvodárci mohou využít slevy na toto vyšetření. Místo 500,- korun zaplatí pouze 200,- korun.Klaudiánova nemocnice od října nabídne dárcům krve a plazmy další benefit. Nově si mohou nechat vyšetřit svou krev zdarma na protilátky na covid-19. Této možnosti mohou využít jednou za šest měsíců. Tento benefit platí pro pravidelné dárce, tedy pro ty, kteří již byli minimálně dvakrát za posledních dvanáct měsíců v nemocnici darovat. Prvodárci mohou využít slevy na toto vyšetření. Místo 500,- korun zaplatí pouze 200,- korun.

Sledování zdravotního stavu je trvalou výhodou pro dárce v nemocnici. Pravidelný přehled o zdravotním stavu mají díky lékařské prohlídce před každým odběrem, kdy se vyšetřuje krevní obraz, žloutenka B a C, HIV, syfilis. U aferetických odběrů jsou to navíc jednou ročně jaterní testy, rozbor bílkovin krve a u dárců nad 40 let EKG.

„V případě, že zjistíme odchylku jak ve vyšetření fyzikálním, tak laboratorním, řešíme problém dále ve spolupráci s praktickými lékaři nebo s hematologickou ambulancí,“ dodává primářka hematologiko-transfuzního oddělení Jarmila Obernauerová.

Nově se k těmto vyšetřením, v případě zájmu dárce, mohou přidat i protilátky na covid-19 (průkaz IgG protilátek).
„Tvorba IgG představuje jednu z nejpozdějších složek odpovědi organismu na infekci. IgG protilátky se při covidu nevytvoří u každého pacienta a vytvoří-li se, pak to znamená, že se vytvořily také další složky dlouhodobé imunity vůči této nemoci. Dnes již víme, že člověk je po prodělaném covidu imunní nejméně po dobu 12 měsíců od infekce. Opětovné klinicky významné infekce jsou po tuto dobu velmi vzácné a zdá se, že se objevují převážně u lidí s žádnou nebo velmi nízkou hladinou IgG protilátek. U lidí, u kterých covid vedl k vytvoření středně vysokých či vysokých hladin IgG lze naproti tomu očekávat dlouhodobou – alespoň několikaletou – imunitu, ačkoliv přímé důkazy pro to samozřejmě zatím nejsou. Trochu podobné je to i s postvakcinační imunitou. Vakcinace velmi výrazně omezuje riziko vzniku těžké infekce a pokud k takovéto těžké infekci přeci jen dojde, dosavadní poznatky naznačují, že se jedná převážně o pacienty, u kterých podání vakcíny vedlo k vytvoření pouze nízkých hladin IgG protilátek,“ říká Roman Jirsa, primář oddělení klinické mikrobiologie, které v Klaudiánově nemocnici zajišťuje všechny tyto testy.