Centrum pro cévní vstupy má speciálně vyškolené sestry, jako první v kraji

V březnu zahájil činnost sesterský PICC (Peripheral Inserted Central Catheter) tým v rámci Centra pro cévní vstupy Klaudiánovy nemocnice. Vybrané sestry z JIP interních oborů úspěšně absolvovaly potřebný certifikační kurz ministerstva zdravotnictví. Nově tak mohou zavádět žilní vstupy pacientům bez dozoru lékaře, kteří je až doposud jako jediní mohli aplikovat. PICC tým s těmito pravomocemi je prvním týmem ve Středočeském kraji!

Pro pacienty to znamená, že jim sestra zavede centrální žilní katetr pomocí ultrazvuku a dalších metod. „Výhodou je, že certifikát sestry opravňuje indikovat, zavádět i ošetřovat žilní vstupy, a to hodně autonomně. Nebude tedy již zavádění těchto katetrů jen na lékařích, ale i na sestrách. Tím se ještě více zintenzivní spolupráce lékaře a sestry. Ale co je nejdůležitější, to je benefit pro naše pacienty, kteří tak budou mít přístup ke kvalitnímu žilnímu přístupu mnohem snadněji a rychleji, než tomu bylo doposud,“ vysvětluje primář interního oddělení Martin Polák.

Výhodou také je, že certifikované sestry mohou školit další personál, mohou navrhovat doporučení pro ostatní oddělení a mimo jiné o této problematice přednášet na kongresech. V tuto chvíli mají v Klaudiánově nemocnici certifikát dvě sestry, další dvě se již připravují na potřebnou zkoušku. Následovat budou další dvě z chirurgického JIP, čím se doplní již existující Centrum pro cévní vstupy. Nemocnice předpokládá, že sestry, které toto oprávnění mají, budou následně školit další své kolegyně tak, aby tento tým mohl fungovat dle potřeb pacientů napříč celou nemocnicí.

Podle primáře Poláka se problematika žilní vstupů týká všech pacientů přijatých do nemocnice. „Kvalitní žilní vstup je základním předpokladem úspěšné intenzivní péče, ale také úspěšné terapie onkologických pacientů, pacientů, kteří vyžadují dlouhodobou terapii epilepsie nebo pacientů s potřebou domácí parenterální výživy, kterou poskytujeme díky Centru pro domácí parenterální výživu opět jako první v kraji,“ dodal primář Polák s tím, že tyto žilní vstupy mohou mít i několik měsíců zavedeny pacienti v domácím prostředí. Lze tedy přepokládat, že sestry v Klaudiánově nemocnici zavedou ročně stovky těchto žilních vstupů.