Blíží se oslavy výročí 333 let od založení Gymnázia Dr. Josefa Pekaře

V květnu a v červnu proběhnou v Mladé Boleslavi oslavy výročí 333 let od založení Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Veškerý program se uskuteční pod záštitou radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milana Váchy a primátora města Mladá Boleslav MUDr. Raduana Nwelatiho. V květnu se bude v galerii Pod Věží konat výstava, která bude zpřístupněna formou virtuální prohlídky. Expozice návštěvníkům v první části představí bývalé studenty, kteří aktivně působí v umělecké sféře, a výtvarné aktivity současných studentů gymnázia. Druhá část výstavy se zaměří na vybraná průřezová témata z dějin školy.


Prostor bude věnován rovněž některým významným postavám, studentům i pedagogům, kteří školou prošli, v čele s jejím nejslavnějším absolventem Josefem Pekařem. S historickou částí výstavy je úzce spjata výroční publikace, která vyjde v červnu. Na její přípravě se podíleli jak pedagogové gymnázia, tak i studenti v rámci hodin dějepisu či hudební výchovy.


Organizátoři se prozatím nevzdávají naděje, že vyvrcholení oslav proběhne 11. a 12. 6. alespoň zčásti prezenčně. Jejich dějištěm již má být budova školy, kam se z galerie Pod Věží přesune celá výstava a kde by se měla uskutečnit i řada dalších doprovodných akcí. Pokud to aktuální epidemická opatření dovolí, bude areál školy zpřístupněn i pro menší část veřejnosti.