Během kontroly ubytoven zadrželi policisté v Mladé Boleslavi dvanáct cizinců

Policisté se tentokrát se svými kolegy z Polska zaměřili především na kontrolu ubytoven a dalších exponovaných míst, zejména nákupních center. Celkem zadrželi 12 cizinců, kteří budou vyhoštěni z České republiky. Policisté se během akce zaměřili hlavně na výskyt osob vedených v celostátním pátrání a kontrolovali také, zda mají platné doklady opravňující k pobytu na území České republiky. Kromě toho zkoumali i to, zda provozovatelé ubytoven dodržují povinnosti, které jim ukládá zákon, a ubytovávají cizince legálně.


Soustředili se také na vytipovaná problémová místa, především nákupní centra, i tady hledali osoby v celostátním pátrání, dohlíželi ale také na prevenci krádeží a dodržování předepsaných hygienických opatření jak ze strany provozovatelů, tak návštěvníků. Kromě společných policejních hlídek českých a polských policistů se na této akci podílela i cizinecká policie a strážníci mladoboleslavské městské policie. Společně zkontrolovali 10 ubytovacích zařízení a celkem 150 osob.

„Policisté museli omezit na osobní svobodě 12 cizích státních příslušníků, které předali cizinecké policii k zahájení správního řízení ve věci vyhoštění z důvodu neoprávněného pobytu na území České republiky.Opět se potvrdilo, že mají zahraniční policisté výrazný respekt u svých krajanů. Svou přítomností a aktivní součinností přispívají k omezení eskalace konfliktních situací při řešení protiprávního jednání cizinců a podstatně se zrychluje proces ověřování jejich totožnosti,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková. Polští policisté podle ní mimo jiné poskytují rady svým krajanům při řešení problémů, například při ztrátě dokladů a podobně.